Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział majątku w okresie separacji

Z chwilą orzeczenia separacji powstaje rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że można dokonać podziału majątku wspólnego. Można tego dokonać umownie w sposób ugodowy, albo gdy brak jest porozumienia w tej kwestii w drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem rejonowym.

Podziału majątku można dokonać w dowolnym momencie po orzeczeniu separacji. Trzeba jednak pamiętać, że z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Nie jest do końca jasne co dzieje się z dotychczas niepodzielonym majątkiem wspólnym. Zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisu z chwilą zniesienia wspólności ustawowy ustrój majątkowy „powstaje”. Podobny pogląd wyraziła Anna Sylwestrzak Dolecki (Henryk (red.), Sokołowski Tomasz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II

Dolecki Henryk (red.), Sokołowski Tomasz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. IIOpublikowano: LEX 2013) :

„Z chwilą orzeczenia separacji ustaje ustrój majątkowy, który istniał wcześniej, przy czym ustaje on definitywnie i nie można zakładać, że zostaje on jedynie „zawieszony" na czas separacji. Jeżeli separacja zostaje później zniesiona, to ustrój ustawowy, który wówczas powstanie, nie będzie stanowił kontynuacji wcześniejszego ustroju sprzed separacji.”

Oznacza, że zaczyna się tworzyć nowy majątek wspólny. Oznacza to, że stary, niepodzielony majątek wspólny nie jest przywracany do życia i nie powiększa nowego majątku wspólnego. Teoretycznie więc stary niepodzielony majątek wspólny może zostać podzielony również po zniesieniu separacji. Należy jednak zastrzec, że możliwa jest również odmienna interpretacja .pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com