Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Spółka komandytowa

Do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Dlatego zasady wypracowane przez Sąd Najwyższy co do podziału majątku wspólnego gdy jeden z małżonków został wspólnikiem spółki jawnej stosuje się również do spółki komandytowej. Zatem również przedmiotem podziału będzie abstrakcyjna wierzytelność o zwrot nakładu z majątek wspólny na pokrycie wkładu w spółce komandytowej.

W przypadku śmierci komplementariusza tak jak w przypadku spółki jawnej co do zasady spółka ulega rozwiązaniu i czekamy na wynik postępowania. Do działu spadku trafia zatem to co zostanie w wyniku likwidacji. Natomiast śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza. a Podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com