Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Orzecznictwo

Zakaz podziału nieruchomości przy skazaniu za znęcanie

postanowienie Sądu Najwyższego postanowieniu z dnia 7 czerwca 2019 roku (sygn. akt V CZ 30/19)


Nabycie rzeczy ze środków majątku wspólnego i osobistego

uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 19 października 2018 r. (sygn. akt: III CZP 45/18)


Brak przedawnienia żądania ustalenia nierównych udziałów

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1972 roku (sygn. Akr III CZP 83/72)


Dopuszczalność działy spadku w jednym postępowaniu z podziałem majątku wspólnego

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1972 r. (sygn.. akt III CZP 100/71).


Dochód uzyskiwany przez współwłaściciela przedsiębiorstwa dzięki jego osobistej pracy, nie jest równoznaczny z pożytkami i innymi przychodami z tego przedsiębiorstwa, podlegającymi rozliczeniu w postępowaniu działowym

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 r. sygn.. akt V CSK 28/11, niepubl.).


Pomijanie wartości goodwill przy wycenie firmy jednoosobowej

orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2016 r. (sygn.. akt V CSK 299/15)


Nieuwzględnianie wartości hipoteki przy ustalaniu wartości nieruchomości

orzeczenie Sąd Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (sygn.. akt III CZP 14/19)

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 roku (sygn.. akt I CSK 54/16)


Stan majątku ustala się według chwili ustania wspólności, a wartość według cen z chwili dokonywania podziału.

orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1979 r. (sygn.. akt III CRN 137/79)

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1989 r. (sygn.. akt III CZP 52/89)


Stan majątku oznacza skład majątku, a nie stan poszczególnych przedmiotów wchodzących w jego skład

postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2015 r. (sygn.. akt Ts 327/14)

uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r. (sygn. akt III CZP 12/69)

uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1985 r. - zasada prawna (sygn.. akt III CZP 75/84)

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974 r. (sygn. akt III CZP 58/74)

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1997 r., (sygn.. akt I CKU 30/97)

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r (sygn.. akt II CSK 583/12, nie publ.).


Ewentualne wyzbycie się lub zniszczenie majątku wspólnego przez jednego z małżonków w okresie między ustaniem wspólności a chwilą orzekania o podziale może natomiast powodować różne implikacje dla postępowania działowego, w zależności od tego czy było ono przez tego małżonka zawinione

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1989 r (sygn.. akt.III CZP 52/89)

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1994 r., (sygn. akt III CZP 41/94, nie publ.).


Spółka cywilna a podział majątku – jak dzielić ?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r. III CZP 46/04

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2010 r. III CSK 274/09

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2019 r. Sygn. akt IV CSK 445/17


Spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jak dzielić ?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r. III CZP 9/08


Spółka akcyjna – czyje są akcje ?

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 roku sygn.. akt II CSK 446/08pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com