Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział majątku u notariusza

Podziału majtku wspólnego czy działu spadku można dokonać u notariusza. Podział taki jest oczywiście możliwy tylko gdy wszystkie strony sąd zgodne co do treści ugody. Oczywiście zgodnego podziału można dokonać również w sądzie, jednakże wizyta u notariusza jest o wiele wygodniejsza. Notariusz przygotowuje wszystkie dokumenty, odpowiada na pytania, przedstawia projekt umowy przed jej podpisaniem. Natomiast po podpisaniu umowy notariusz sam zgłasza zawarcie umowy do ksiąg wieczystych. Można również umówić się na wizytę w dogodnym terminie. Wszystkich tych zalet nie posiada niestety sąd. Z drugiej strony postępowanie sądowe jest tańsze, gdyż opłata sądowa nie zależy od wartości majątku.

Od strony formalnej notariusza ma tę przewagę nad sądem, że możliwy jest u notariusza częściowy podział majątku. Sąd natomiast co do zasady ma obowiązek podzielić całość majątku.

Jak wspomniano powyżej wizyta u notariusza wiąże się z wydatkami. Minister sprawiedliwości ustala maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza (tzw. taksa notarialna), natomiast poszczególni notariusze mogą stosować niższe ceny swoich usług. Warto zatem porównać ceny poszczególnych kancelarii notarialnych. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1. do 3000 zł - 100 zł;
  2. powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  7. powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Notariusz poza swoim wynagrodzenie pobiera również podatek VAT, opłaty sądowe oraz inne podatki. Oznacza to w praktyce że kwota płacona u notariusza może znacznie przekraczać wynagrodzenie notariusza podane powyżej.

pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com