Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział majątku po rozwodzie

Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że można dokonać podziału majątku wspólnego. Można tego dokonać umownie w sposób ugodowy, albo gdy brak jest porozumienia w tej kwestii w drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem rejonowym. W tym celu należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego.

Co ciekawe nie ma obowiązku przeprowadzenia podziału majątku wspólnego – może on pozostać niepodzielony. Nie również maksymalnego terminu do którego można dokonać podziału. Majątek może być dzielony zaraz po rozwodzie jak o np. 20 lat po rozwodzie. Należy jednak wskazać, że im dłużej zwleka się z dokonaniem podziału zwiększa się prawdopodobieństwo, że zmieni on swój kształt lub wartość, co może utrudnić podział. W miarę upływu czas mogą również narastać problemy z postępowaniem dowodowym (zwiększa się trudność w odnalezieniu potrzebnych dokumentów czy świadków

pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com