Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział majątku wspólnego po śmierci małżonka

Podział majątku wspólnego może nastąpić również po śmierci jednego lub obojga z małżonków. Podstawowa różnica z sytuacją gdy oboje małżonkowie żyją jest taka, że w miejsce zmarłego małżonka wchodzą spadkobiercy.

Prawa spadkobierców są jednak nieco ograniczone. Zgodnie bowiem z art. 43 § 2 krio spadkobiercy mogą domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym tylko jeżeli spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Należy pamiętać, że dział spadku jest dopuszczalny albo razem z dokonaniem podziałem majątku wspólnego albo dopiero po dokonaniu takiego podziału (uchwała Sądu Najwyższegoz dnia 2 marca 1972 r. (sygn.. akt III CZP 100/71).

pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com