Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Spłata długów przy podziale majątku wspólnego i dziale spadku

Jeżeli jeden ze spadkobierców spłacił dług spadkowy może on żądać rozliczenia swojego wydatku przy dziale spadku. Może on żądać zwrotu swoich kosztów od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Po dokonaniu działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada proporcjonalnie do wartości majątku jaki otrzymał.

Spłata długów ma też znaczenie podziale majątku wspólnego. Jeżeli dług jednego z małżonków został spłacony ze środków pochodzących z majątku wspólnego to małżonek ten musi przy podziale majątku wspólnego zwrócić cały ten wydatek (w praktyce przysługująca mu część majątku jest pomniejszana o wartość tego wydatku). W sytuacji odwrotnej gdy wspólny dług małżonków został spłacony z majątku osobistego małżonka może on żądać zwrotu wartości tej spłaty przy podziale majątku wspólnegopomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com