Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Spółka jawna

Jeżeli jeden z małżonków założył spółkę jawną to przy podziale majątku podziałowi podlega abstrakcyjna wierzytelność o zwrot nakładu z majątku wspólnego na pokryciu wkładu w spółce jawnej.

Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.). Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r. III CZP 9/08).

Natomiast w przypadku gdy spadkobierca był wspólnikiem spółki jawnej to jego śmierć powoduje rozwiązanie spółki jawnej i konieczność przeprowadzenia likwidacji jej majątku (chyba, że co innego zapisano w umowie spółki lub co innego postanowią wspólnicy). Dopiero wynik likwidacji spółki pokaże czy będzie coś do podziału pomiędzy spadkobierców.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com