Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Spółka jawna

Jeżeli jeden z małżonków założył spółkę jawną to przy podziale majątku podziałowi podlega abstrakcyjna wierzytelność o zwrot nakładu z majątku wspólnego na pokryciu wkładu w spółce jawnej.

Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.). Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2008 r. III CZP 9/08).

Natomiast w przypadku gdy spadkobierca był wspólnikiem spółki jawnej to jego śmierć powoduje rozwiązanie spółki jawnej i konieczność przeprowadzenia likwidacji jej majątku (chyba, że co innego zapisano w umowie spółki lub co innego postanowią wspólnicy). Dopiero wynik likwidacji spółki pokaże czy będzie coś do podziału pomiędzy spadkobierców.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com