Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej lub o separację.

Sąd w wyroku orzekającym rozwód lub separację może orzec również o podziale majątku. Sąd może jednak odmówić dokonania podziału majątku jeżeli spowodowałoby to przedłużenie postępowania. Dlatego w praktyce do podziału majątku wspólnego w sprawie o rozwód lub o separację dochodzi tylko gdy strony są zgodne co do sposobu podziału majątku. Jeżeli jest spór to sąd wprawdzie orzeknie rozwód lub separację, ale majątku już nie podzieli. Trzeba będzie się tym zająć już po zakończeniu sprawy rozwodowej lub o separację (art. 58§ 3krio).

Jeżeli natomiast małżonkowie są zgodni co do tego jak podzielić majątek to najczęściej dochodzi do tego w formie ugody sądowej – jest to znacznie wygodniejsze dla sądu niż orzekanie o podziale w wyroku. Strony przygotowują zwykle same lub ze swoimi pełnomocnikami projekt ugody, a sąd tylko ją zatwierdza. Sąd w przypadku zawarcia ugody nie musi przesłuchiwać stron na okoliczność podziału majątku, co również skraca rozprawę.

pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com