Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Samodzielny podział majątku wspólnego i dział spadku

Majątek wspólny lub spadek nie musi być dzielony u notariusza czy w sądzie. Jeżeli tylko podział jest dopuszczalny (nie istnieje ustrój wspólności majątkowej) zainteresowane strony mogą dokonać podziału samodzielnie. Wizyta u notariusza jest potrzebna w zasadzie gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość lub mieszkanie (mówiąc potocznie).Jeżeli natomiast w skład majątku wchodzi przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość albo przedsiębiorstwo jest objęte zarządem sukcesyjnym, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Co do samej formy dokonania samodzielnego podziału to najlepiej jest zapisać sposób podziału w formie pisemnej na papierze. Pozwoli to utrwalić wolę stron i będzie stanowić dowód wobec osób trzecich i instytucji. Teoretycznie jednak prawo nie zabrania zawarcia umowy o podział majątku wspólnego lub o dział spadku w formie ustnej albo nawet poprzez wyrażenie swej woli w sposób dorozumiany. Nie jest wykluczone zastosowanie tzw. formy dokumentowej (np. wymiana emaili).pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com