Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział rzeczy

Fizyczny podział rzeczy jest jednym z trzech istniejących sposobów podziału. Jest to jednocześnie sposób podstawowy i zarazem najbardziej preferowany przez ustawodawcę. Tylko, jeśli podział fizyczny byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości, możliwe jest przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą na rzecz pozostałych, a nawet sprzedanie rzeczy i podział uzyskanych pieniędzy.

W wyniku podziału fizycznego każdy ze współwłaścicieli dostaje jakąś realną część rzeczy wspólnej odpowiadającej wartości jego udziału.

Jeżeli podział w naturze jest dokonywany w sądzie to sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom stron z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com