Podział majątku wspólnego małżonków i dział spadku

Poradnik prawny

Podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa

Standardowo, kiedy trwa małżeństwo nie można dzielić majątku wspólnego. Nie można również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem udziałem w majątku wspólnym, który w razie ustania wspólności ustawowej przypadnie danemu małżonkowi. Podobna zasad odnosi się również do udziałów w poszczególnych przedmiotach wchodzących w skład majątku wspólnego (art. 35 krio).

Jeżeli jednak w trakcie trwania małżeństwa ustanie wspólność ustawowa podział staje się dopuszczalny. Ustanie wspólności majątkowej następuje przede wszystkim poprzez zawarcie umowy intercyzy u notariusza. Ponadto dzieje się tak w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków albo gdy sąd wprowadzi rozdzielność majątkową. W takich przypadkach małżeństwo trwa nadal, a pomimo tego podział jest dopuszczalny.pomoc prawnika
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11, piętro 3, 02-796 Warszawa tel: 881 209 300 Fax: 22 448 09 97 www.staczek.com